Cung đệ tam và cung đệ tư

Cung đệ tam và cung đệ tư là tòa nhà dài rộng, hai bên sập thò, có bày đặt các đồ bát bủu, hai giá chiêng, trống, ỏ giửa đặt ban thờ vua cha Ngọc Hoàng cùng các cận thần. Ngoài cùng, giáp vói của chính là ban thờ Tứ phủ công đỏng.

>Xem thêm khóa luyện thi violympic toán lớp 8

Phía sau cung cấm, ngoài vườn đắp Động sơn trang, có hồ, có núi, nơi đây còn có di tích nhà học, tương truyền xưa là noi công chúa Liễu Hạnh học hành, đánh đàn, vẽ tranh khi sinh thòi.

TUơng truyền, xưa kia ỏ đây bên cạnh Phủ chính còn có Phủ cổ, thậm chí phú cổ còn có trước cả phủ chinh, có 4 gian. Từ 1993, phú cổ được thủ nhang xây lại thành ngôi nhà to đcp, nơi thờ Thân Mẫu và Thần phụ của Thánh Màu và thò Đức Thánh Tràn.

>>Các tin tức giáo dục

  • Phủ Vân Cát nằm ỏ thôn Vân Cát xã Kim Thái, cách phủ Ticn Hương chùng khoảng 1 km, trên một khoảng đát rộng chùng trcn 2 mẫu Bắc Bộ (trcn 644 m2), giửa cánh đồng, tách biệt vói khu dân cư.

Quá trình xây cất phủ Vân Cát dã được ghi trong tấm bia “Thánh Mầu cố trạch linh tủ bi ký”, soạn năm Thành Thái Tân Sửu (1901) như sau: … “Chọn đất dựng nền tử dời Lê Cảnh Thịnh (Ỉ663- 1671) làm đơn giàn mà đẹp. Khoảng thỏi cành Thịnh (1794-1800) hội nguyên Trần Gia Du, thiếu tả giám Trần Công Bán đã mỏ rộng ra. Đến năm Kỳ Mão (1879), quan huyện Lê Kỳ đã sứa ìọp lại. Năm Thành Thái thú 10 (1898) dền phủ hư hại nhiều vì mưa gió nên các quan huyện cùng các bậc thăn hào đứng ra sứa. Đến năm Thành Thái thiỉ 12 (1900) thì hoàn thành”. Riỗng phương du thì được làm muộn hơn, vào cuối triều Nguyễn.

Phủ Vân Cát nằm giủa đền thò Lý Nam Đế (thần) một bên và chùa (Phật) một bên, có chung khoáng sân rất rộng, tạo thành quần thể Mẫu – Thần – Phật. Toàn bộ công trình kiến trúc được chia làm hai phần, phía trong Ngũ môn hay Ngọ môn (cổng năm cứa) là khoảng sân rộng và phủ thờ, bên ngoài là phương du và hồ bán nguyệt. Đây là công trình kiến trúc 2 tầng, to cao, bề thế. Dưới chân Ngũ Môn là các bi ký, ghi lại sự tích thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh, việc tiến cúng để dựng phú qua các thoài kỳ.

Bên ngoài Ngũ Môn là phương du năm trẽn hồ bán nguyệt, trước bờ hồ bán nguyệt là con đưòng vòng ôm lấy hồ , hai đầu hồ là hai càu đá nối lên tòa phương du. Phương du là kiến trúc ba gian làm bằng gỗ lim, lợp ngói nam, hoành vuông cột tròn vói 4 đao góc, các xà bảy đều chạm hình mai, điếu, trúc hóa, qui sen, mai ám. Xung quanh phương du có lan can bằng đá được đục chạm trang trí bằng hình hoa cúc, hoa thị, trên 4 trụ lớn có bổn con nghé chầu bằng đá tinh xáo. Phương du bốn mặt thoáng nhìn ra cánh đồng xung quanh, nơi đê quan khách về dạ hội xem trò kéo chũ mừng Thánh Mau.

Phía trong ngú môn là sân rộng tiếp giáp với Phủ thánh Mẫu.

Phủ Vân Cát kiến trúc theo mô hình “Nội trùng thiềm, ngoại chử quốc”. Hai bên tá hủu có hai dãy nhà giải vũ để tiếp khách.. Cung đệ nhắt (chính cung) là ngôi nhà lợp ngói ba gian, trong cùng là thò Tam Tòa Thánh Mầu: Mẩu Thượng Thiên – Liễu Hạnh ngồi gíửa, hai bên là Mầu Thoải và Mầu Thượng Ngàn. Cung đệ nhị thò Tứ vị Chầu bà phía hàng trong, còn hàng ngoài ỏ giủa là Tam tỏa Quan lớn, và hai vị Hoảng Mười và Hoàng Ba ở hai khám bên cạnh.

Cung đệ tam là 5 gian lỗ lim với 6 hàng xà hàng cột đều sơn son thép vàng hình rồng và hoa lá rất lộng lẫy. Cung này thờ Công đồng Tứ phủ và Bà chúa bản đền. Cung đệ tứ còn gọi là tòa tiền bái 5 gian, thờ Ngũ vị tôn quan, Công đồng Tứ phủ và Quan Giám sát. Bên sườn trái phú còn có cung thờ Bà Cai bản mệnh trông giứ các bát hương bản mệnh của con nhang, đệ tử gửi bát hương bán mệnh vào chùa, cùng Lầu Cô, Lầu Cậu.

  • Làng Mầu nằm trên cánh đồng thuộc địa phận thôn Ticn Huong, nằm trên con đưòng từ phủ Tiên Hương đến phủ Vân Cát. Tưong truyền xưa kia có gò đát nhô cao lên khỏi mặt ruộng có cái cồn (có lẽ là cồn cát xưa) gọi là cồn Cá Chép có một ngôi mộ cổ, xung quanh cây cổi um, xanh tươi cả năm. Dân làng ai mắc bệnh gì đều ra đây hái lá làm thuốc mang về sao vàng, sắc uống đều khỏi bệnh. Thài Minh Mệnh (1820-184Ơ) quan huyện Vụ Bản cho người xây gạch quanh mộ và bệ nhỏ đế người tổi cầu cúng đặt lễ. Đó chính là lăng Mâu Liễu Hạnh hiộn nay.

Người ta cũng tưong truyền rằng năm 1937 Vua Bảo Đại lấy vọ lâu không có con, nên Nam Phường Hoàng hậu đến cầu tự ớ Đền Sòng (Thanh Hoá), sau Ung nghiệm sinh hoàng tứ Ráo Long. Sau dó Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã báo mộng cho biết mộ của Người ỏ xứ Cây Đa, thôn Tiên Hưong, Phủ Dày. Đê’ trả ơn Mẫu, năm 1938 vua Bảo Đại cho Hội Xuân Kinh triều đình Huế tiến hành hưng công xây dựng khu lăng mộ Mâu bằng đá.

Add Comment