Thờ Mẫu ở Bắc Lệ

Tục thò Mẫu cứa người Vĩột ỏ Lạng Sơn được biếu hiện khá đầy đứ trong một ngồi đền: đền Bắc Lệ thuộc xã Tân Thành, huyện Húu Lũng. Đây…